Photos

Avec Maître Yuan Li Min, Wudang San Feng Wu Shu Xue Xiao, à Wudang Shan


Avec Maître Yuan Hong Hai, à Jing Wu ParisAvec Chen Shi Xing Dao Chang

Chen Shi Xing Dao Chang et Colin Manoha à Wudang
Chen Shi Xing Dao Chang et Colin Manoha à Wudang

Avec Master Wang Zhi Ping, Yangshuo, Chine

Maître Wang Zhi Ping et Colin Manoha à Yangshuo
Maître Wang Zhi Ping et Colin Manoha à Yangshuo

Avec Deng Xin Yi, Taipei, Taiwan

Deng Xing Yi
Deng Xing Yi Wudang Jian

Au monastère Shofuku-Ji à Kobé, Japon